share

Hvad har kommuner og landmænd i Grønland til fælles med danske Valtec?

De er vilde med Valtra.

Bare i årets første 6 måneder har Valtec blandt andet leveret en Valtra N174 med fronlæsser og industridækmontering til Mestersvig, der ligger ca. 200 km nord Scoresbysund i nordøst Grønland. Mestersvig er den sydligste bemandede station i Grønlands Nationalpark. Temperaturen kommer i vintertiden ned på -30 til -40 grader C°, så her kommer Valtras ekstremt gode egenskaber i barskt klima til sin ret.

Valtec har alene i 2019 leveret 4 nye Valtra A74 til Kujalleq Kommune og 2 nye Valtra A 104 med frontlæssere til landmænd deroppe. Landmændene beskæftiger sig primært med fåreavl baseret på afgræsning og græs som grovfoder og har også investeret i en ny Fendt rundballepresser, en Kuhn indpakker og diverse andre redskaber.

Valtec har leveret mange traktorer fra nordiske Valtra til Grønland, og der passer de godt til det barske klima.

Flemming Tandrup fra Valtec har solgt traktorer til Grønland i mange år. ”Det er et specielt marked, hvor der stilles voldsomme krav til grejet på grund af det barske klima. Her nyder Valtra godt af at være udviklet og produceret i Finland, hvor vejret også kan vise sig fra den rå side med temperaturer ned til minus 20 grader og store mængder af sne.

Landbruget i Grønland

Landbruget udgør fortsat en mindre del af samfundsøkonomien. Erhvervet omfatter fåre- og kvægavl, rensdyravl samt gartnerivirksomhed.

Ved udgangen af 2015 var der 39 bedrifter i Grønland ekskl. to stationer med tamrener. Den gennemsnitlige fårebesætning er på ca. 450 moderdyr. Langt de fleste af landets bedrifter findes i Narsaq-området (sydligste Vestgrønland) På tre bedrifter findes en blandet drift af fåre- og kvægavl, mens én bedrift udelukkende avler kvæg. Den samlede kvægbestand var i 2015 på ca. 146 Dexter kødkvæg.

I 2015 udgjorde det samlede landbrugsareal 1.127 hektar, der stort set udelukkende dyrkedes med henblik på produktion af vinterfoder i form af wraphø. Hertil kommer ca. 242.000 hektar i form af fjeldafgræsningsarealer. En mindre del af det dyrkede areal – ca. 10 hektar – anvendes til produktion af kartofler og andre grøntsager.

De er virkeligt glade for nordiske Valtra på GrønlandSelv de helt små traktorpiloter er vilde med Valtra.

Kommuner

Grønland består af fem kommuner. De er arealmæssigt enorme, men har samlet kun en befolkning på godt 56.000 indbyggere. Sermersooq (Nuuk) er landets største kommune med 531.900 km² (53.190.000 ha).

Kontaktperson: Flemming Tandrup, Valtec, 40503229