share

Valtra bidrager til CO2 neutral fødevareproduktion

Valtra - Yara samarbejde

8/11/2019

Valtra og gødningsvirksomheden Yara samarbejder i et projekt, hvis mål er at reducere miljøbelastningen væsentligt, for græsproduktion, kød- og mælkeproduktionen. Det treårige projekt vil anvende Valtra Smart Farming-teknologier som Valtra Guide, Sektionskontrol, Gradueret tildeling og Valtra Connect telemetri.

De finske kødkvægproducenter, der deltager i forskningen, bruger et bredt udvalg af teknologi. En lokal vejrstation giver lokale og helt præcise data for lufttemperatur, fugtighed, vind og fordampning. Følere i marken måler jordens temperatur og fugtighed. Udbyttemålere registrerer markernes udbytte, mens en Yara N-sensor, der er fastgjort til traktorens tag, analyserer plantemassen og klorofylen i afgrøderne foran traktoren. Derudover gennemgår jorden og den høstede plantemasse, en dybdegående analyse i laboratorier. Mængden af ​​akkumulerede data forventes at være enorm.

Projektets overordnede mål er, ved hjælp af digitalisering og øget effektivitet af de tilgængelige ressourcer, at opnå bedre resultater. Dagens forbrugere er ikke kun interesseret i hvilken mark et bestemt produkt blev dyrket, men også hvor meget diesel, gødning og pesticider der blev brugt, og hvornår.

Græs binder kulstof

Cirka halvdelen af ​​massen af ​​markafgrøder er kulstof, hvorfor græs er effektivt til at binde kulstof. Græs har stærke rødder og en stor andel biomasse, og som en flerårig afgrøde er det grønne dække bedre end kornafgrøder. Jo bedre græsset er til at vokse, jo mere kulstof kan det binde. På samme tid tilførslen af næringsstoffer optimeres, for øget vækst, mindskes brændstofforbruget.

Det første år i det treårige projekt vil fokus ligge på introduktionen af ​​forskellige teknologier. Yderligere måleresultater opsamles i andet og tredje år, hvorefter der drages konklusioner. Fakta er, at løsningen sandsynligvis ikke er et enkelt tiltag; i stedet skal hele processen optimeres for at minimere miljøbelastningen og binde så meget kulstof som muligt, ved hjælp af gødning, traktorarbejde og afgrødens kvalitet.

Valtra Connect fjernovervågning gør det nemt at måle for eksempel, hvor meget traktorarbejde der er udført på en specifik mark, hvor meget tid der er brugt og hvor meget brændstof der er brugt. Funktionen Variabel tildeling på SmartTouch-armlæn gør det også muligt at sprede den optimale mængde gødning på forskellige dele af marken, baseret på analyse. Sektionskontrol forhindrer overlap og at arealer efterlades ubehandlet. Task Doc overfører planlagte opgaver fra kontorcomputeren til traktoren og data fra traktoren tilbage til kontorcomputeren. Endelig anvender det automatiserede styresystem, Valtra Guide, satelitbaseret lokationsdata til at gøre alt det ovenstående muligt.

Se Valtras smart farming løsninger på Agritechnica 2019 d. 10-16 november.