share

Planteskole med tradition for Valtra: ”De er nænsomme og har en uundværlig feature”

På Johansens Planteskole i Børkop er der stor tradition for at køre Valtra. I dag kører intet mindre end seks Valtra-traktorer rundt blandt træer og planter på planteskolens mange hektar jord. To af deres traktorer er udstyret med en helt speciel feature, til deres arbejde med højværdiafgrøder.

Johansens Planteskole ved Børkop råder over mere end 180 hektar jord, hvor der dagligt, lægges en stor indsats i at passe og pleje de mere end 10 millioner planter, som de årligt dyrker og sælger. På planteskolen dyrkes der en lang række forskellige kvalitetsplanter og træer, såsom løvtræer, buske, nåletræer og planter, som sælges og bruges til eksempelvis skovrejsning og læhegn.

Siden ejeren af planteskolen, Peter Lagdegaard Jensen, tilbage i halvfemserne købte den lille planteskole, er den kun vokset. I dag sælges planteskolens træer i både ind- og udland, den beskæftiger op mod 40 medarbejdere og har hele seks Valtra-traktorer kørende.

De seneste tre år er det produktionschef Anders Vadstrup Sørensen, der har haft det daglige ansvar - både i markerne, for maskiner, og herunder også de seks Valtra-traktorer, som der er stor tradition for på planteskolen.

"Der er stor tradition for at køre Valtra her på stedet, og det skyldes, at det er en traktor, der passer rigtig godt til det nænsomme arbejde med planterne i marken. Men traditionen skyldes også, at vi har en rigtig god relation til vores lokale forhandler," forklarer produktionschef Anders Vadstrup Sørensen, som tidligere har arbejdet med både landbrug og i landbrugsmaskinbranchen.

På Johansens Planteskole har de primært brug for mindre traktorer i marken, derfor råder maskinparken i dag over fire Valtra N-modeller, en Valtra A-model samt en større Valtra T235, der bidrager med noget styrke og fleksibilitet. De i alt seks traktorer er en del af stort set alle opgaver i marken, forklarer Anders Vadstrup Sørensen.

"Til vores arbejde har vi ikke brug for store maskiner og rå trækkraft, men vi har derimod brug for præcisionsarbejde og lette maskiner. Vi bruger traktorerne til alle opgaver i marken, lige fra at pløje og harve til at sætte bede op og efterfølgende så eller prikle. Derfra består traktorernes opgaver i at holde markerne rene med renser og strigler samt noget sprøjtearbejde. Til sidst gælder det optagning af planterne."

Uundværlig feature

En anden af de helt store årsager til, at man er glad for Valtra hos Planteskolen ved Børkop, skyldes, at man i de to senest indkøbte Valtra-traktorer, en Valtra N175 samt en T235, har fået dem med den særlige feature TwinTrac. TwinTrac er en vendbar kabine, som giver traktorføreren mulighed for at have frit udsyn til redskabet.

"Vi dyrker det, man kan kalde for højværdiafgrøder, så det er utrolig vigtigt, at vi konstant holder øje med det, vi laver, så planterne ikke beskadiges. GPS’en i traktoren sørger jo for, at vi kører, hvor vi skal, og det er i virkeligheden bagved, det hele foregår. Derfor er det en feature, der har meget stor værdi for vores arbejde," siger Anders Vadstrup Sørensen og fortsætter:

"En anden væsentlig årsag til, at vi er utroligt glade for TwinTrac, er naturligvis arbejdsmiljøet. Det er ikke rart at vride i kroppen en hel dag, og med TwinTrac er der stort set ingen forskel på, om du kigger forud eller bagud – komforten er lige god uanset retningen."

For produktionschefen hersker der ingen tvivl om, at han igen vil tilvælge TwinTrac næste gang, han køber en Valtra.

Service er lige så vigtigt som selve traktoren

Et tæt samarbejde med den lokale Valtra-forhandler, Valtec i Gravens, er også en vigtig faktor for Anders Vadstrup Sørensen og Johansens Planteskole.

"Vi har et rigtig godt samarbejde med Valtec samt Flemming Tandrup og hans kollegaer på værkstedet. Hos os er de kendt for god service og stor tilgængelighed, hvilket er lige så afgørende som selve traktorerne. Det er mindst lige så vigtigt, at det, der kommer efter en handel, fungerer," understreger produktionschef Anders Vadstrup Sørensen.